Blutengel (DE)

  • Date: 17-08-2019
  • Time: 21:50-22:40
  • Stage: Wave Cave

 

Blutengel are a German electronic music group formed by singer Chris Pohl. The lyrics are written primarily in German and English and are presented with male and female vocals. The themes of the songs usually centre around themes common in Gothic fiction such as love, vampirism, sexual fetishism, death, and immortality. The band calls their musical style dark pop.

Blutengel is een Duitse elektonische band opgericht door zanger Chris Pohl. De teksten zijn vooral in het Duits en Engels geschreven en worden gezongen door deels mannelijke en deels vrouwelijke stemmen. De liedjes gaan meestal over typerende thema’s in de gothic fiction zoals de liefde, vampieren, seksuele fetisjismen, de dood en de onsterfelijkheid. De band noemt zijn muziekstijl “dark pop”.