Your Life On Hold

  • Date: 17-08-2019
  • Time: 14:10-14:50
  • Stage: The Dome

 

Yiour Life on Hold is the melancholic but consoling soundtrack to a life of solitude and loss. The music expresses the inner torments when life gets stuck in sorrow and despair. But it also wants to comfort the troubled soul and soothe the consuming feeling of desolation. A gothic rock sound seemed like natural and fitting to express the melancholic and gloomy narrative of Your Life on Hold.

Your Life on Hold is het melancholische maar troostende verhaal van een leven vol eenzaamheid en dood. De muziek drukt de innerlijke kwellingen uit van wanneer je vastzit in verdriet en wanhoop. De songs willen echter wel altijd de gekwelde ziel troosten en de verterende gevoelens van verlatenheid verzachten. Een gothic rock sound leek voor Your Life On Hold vanzelfsprekend om deze melancholische en sombere verhalen te vertellen.