Kowalski (DE)

  • Date: 18-08-2019
  • Time: 14:15-14:55
  • Stage: Wave Cave

 

Kowalski was a German short lived band active during the eighties. The band consisted of four befriended musicians from Cologne, Wuppertal and Bochum. With a closing concert in the city garden of Cologne, Kowalski officially dissolved in 1993. In November 2010, Uwe Fellensiek surprisingly announced on his website that Kowalski had returned with the original cast in the studio to re-register a previously unreleased album, revise it and then perhaps release it. In January 2013, the plans were finally realized and presented to the public.

Kowalski was een Duitse groep uit de jaren ’80 die geen lang leven was beschoren. De band bestond uit vier bevriende muzikanten uit Keulen, Wuppertal en Bochum. Met een slotconcert in de stadstuin van Keulen ontbond Kowalski officieel reeds in 1993. In november 2010 kondigde Uwe Fellensiek op zijn website verrassend aan dat Kowalski opnieuw in de originele cast was teruggekomen in de studio om een eerder nog niet uitgebracht album opnieuw te registreren, te herzien en vervolgens misschien nog uit te brengen. In januari 2013 werden de plannen uiteindelijk gerealiseerd en voorgesteld aan het publiek.